Research: wat past bij uw organisatie?

De hedendaagse techniek biedt ongekende mogelijkheden, maar welke passen nu bij uw organisatie? De Research-tak van Digicoaches helpt u om die vraag te beantwoorden. Aan de hand van interviews en analyses brengen wij de huidige werkwijze en de toekomstambities voor het digitale werken in kaart. Welke processen zijn belangrijk, hoe willen uw gebruikers (samen)werken, wat hebben zij daarvoor nodig, welke technische en digitale hulpmiddelen ondersteunen hen en van welke systemen kunt u beter afscheid nemen? Het adviesrapport dat Digicoaches oplevert, is een handzaam document dat de gewenste richting schetst op het snijvlak van organisatie en techniek. Deze stip aan de horizon vertalen wij naar een concreet stappenplan dat de opleidingsbehoefte koppelt aan een maatwerk trainings- en coachingsaanbod.